top of page
Psykomotorisk Fysioreapeut Halden

Psykomotorisk Fysioterapeut

Marit Bøe Finden

Fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 

marit@kapabelhelse.no, Tlf: 41 43 45 96

Oppstart psykomotorisk fysioterapi

Jeg har lang erfaring å arbeide med pasienter med muskel/ skjelett plager, smerter og lettere psykiske lidelser.

 

Psykomotorisk fysioterapi:

Hva er psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen ... vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

(sakset fra Fysioterapiforbundet )

 

Behandlingen tilbys til:
- Barn, ungdom og voksne
- De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
- De som plages av anspenthet
- De som har plager relatert til pust
- De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
- De som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingen begynner med en undersøkelse:
- Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
- Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
- Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
- Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
- Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen

 

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

 

Hva kan skje i behandlingen?
- Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
- Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
- Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
- Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
- Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
- Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

 

Behandling av barn og ungdom
- Mestrings- og lekorienterte bevegelser i samspill blir vektlagt ved behandling av barn
- Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i
- Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

 

Hva kan oppnås i behandlingen?
- Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
- Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
- Økt kontakt med egne behov og grenser
- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
- Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. 

Bestill time
bottom of page