top of page

Ekspertbistand til din bedrift

Ved langvarig sykmelding av ansatte og vansker for tilrettelegging

Visste du at din bedrift kan få opptil 21.800 kroner i ekspertbistand fra NAV for å hente inn en nøytral ekspert med kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø? 

stresset Man

Når er ekspertbistand aktuelt?

Vanskelig sykefraværssak 

Oppfølging på arbeidsplassen 
Brukt BHT?

 
Og fortsatt uløst? 

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

FØR DU SØKER OM TILSKUDD
Det er viktig å notere seg at det er et krav at du som arbeidsgiver må drøfte saken med NAV før du søker om tilskudd. NAV, arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal være enige om at ekspertbistand er det mest hensiktsmessige tiltaket.

Vår ekspert

Our Clients

bottom of page