top of page

Vi ønsker oss flere kollegaer!

Vi søker sultne terapeuter som ønsker et hyggelig tverrfaglig miljø tilrettelagt for videreutvikling og gode fleksible leievilkår

Kapabel Helse ønsker å tilby et alternativt konsept tilrettelagt for at du styrer din arbeidshverdag og mindre økonomisk stress. På denne måten kan fokuset være på praksis og faglig kompetanseheving

Skyler Adelson

Gjennom fleksible løsninger velger du selv

Kris Michaels

Gjør vi det bra, gjør du det bra. Gjør du det bra, gjør vi det bra. Vi er helt avhengig av terapeuter som trives og ønsker å bidra. Gjennom fleksible leievilkår tilpasser vi oss hver enkelt terapeut og møtes der hvor balansen ligger mellom må og vil.

Frankie Bolder

bottom of page