top of page

Angst

Angstlidelser er en samlebetegnelse på tilstander der hovedsymptomet er angst eller frykt. Mange opplever også andre symptomer som et resultatet av angsten eller frykten.Symptomer mange opplever er:

- Hodepine

- Muskelspenninger

- Lite energi

- Økt svette

- Nedsatt konsentrasjon og dårlig søvn.

Det er ulike typer angst: - Sosial angst: der blir angsten trigget av ulike situasjoner eller plasser - Panikkangst: denne typen kan trigges akutt - Generalisert angst: vanskelig for pasienten å definere hva som trigger angsten, oppleves som generell bekymring og uro (1). Behandling

Mange vi møter på klinikken har ofte vært til andre behandler som kognitiv terapi, psykolog, psykiater, fastlege eller samtaleterapi. I samråd med noen av disse har også flere prøvd medisiner ved siden av behandlingen. Akupunktur kan være et alternativ i tillegg til konvensjonell medisinsk behandling ved lettere angstlidelse:

- Påvirke områder av hjernen kjent for å redusere følsomhet for smerte og stress, samt fremme avslapning og deaktivering av den «analytiske» hjernen, som er ansvarlig for angst og bekymring (Hui 2010).


- Regulere nivåer av nevrotransmittere og hormoner som serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA, nevropeptid Y og ACTH; dermed endres hjernens kjemi for å bidra til å bekjempe negative affektive/ følelsesmessige tilstander (Lee 2009; Samuels 2008; Zhou 2008, Yuan 2007).


- Stimulere produksjonen av endogene opioider som påvirker det autonome nervesystemet (Arranz 2007). Stress aktiverer det sympatiske nervesystemet, mens akupunktur kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, som initierer avslapping.


- Reversere stress-induserte endringer i atferd og biokjemi (Kim 2009).


- Kombinere konvensjonelle behandlinger som for eksempel medisiner eller kognitiv terapi, og muligens styrke deres gunstige effekter (Courbasson 2007) og redusere uønskede bivirkninger (Yuan 2007).


Antall behandlinger er individuelt ut ifra hvor preget pasienten er av dette og hvor lenge det har vart. Starter gjerne med to timer i uken før vi gradvis trapper ned. Din akupunktør vil også anbefale deg å fortsette med den behandlingen din fastlege har anbefalt for deg ved siden av.


Courbasson CM. et al .Acupuncture treatment for women with concurrent substance use and anxiety/depression: an effective alternative therapy? Family & Community Health.2007;30(2):112-2

Fogarty S, Harris D, Zaslawski C, McAinch AJ, Stojanovska L Acupuncture as an adjunct therapy in the treatment of eating disorders: a randomised cross-over pilot study. Complement Ther Med. 2010 Dec;18(6):233-40

Gibson D et al. Effects of acupuncture as a treatment for hyperventilation syndrome: A pilot, randomized crossover trial. J Alt Comp Med 2007; 13: 39-46.

Gioia L et al. Sedative effect of acupuncture during cataract surgery. Prospective randomized double-blind study. Journal of Cataract and Refractive Surgery 2006; 32: 1951-4.

Hollifield M et al. Acupuncture for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled pilot trial. J Nerv Ment Dis 2007; 195: 504-13.

Karst M et al. Auricular acupuncture for dental anxiety: A randomized controlled trial. Anesthesia and Analgesia 2007; 104: 295-300.

Mora B et al. Auricular acupressure as a treatment for anxiety before extracorporeal shock wave lithotripsy in the elderly. J Urol 2007; 178: 160-4.

Pilkington K et al. Acupuncture for anxiety and anxiety disorders – A systematic literature review. Acupuncture in Medicine 2007; 25: 1-10.

Pilkington K. Anxiety, depression and acupuncture: A review of the clinical research. Auton Neurosci. 2010 Oct 28;157(1-2):91-5.

Samuels N et al. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-64.

Wang S-M et al. Acupuncture as an adjunct for sedation during lithotripsy. J Alt Comp Med 2007; 13: 241-6.

Wu P, Liu S. Clinical observation on post-stroke anxiety neurosis treated by acupuncture. J Tradit Chin Med 2008; 28: 186-8.

Yuan Q. Li J.-N. Liu B. Wu Z.-F. Jin R. Effect of Jin-3-needling therapy on plasma corticosteroid, adrenocorticotropic hormone and platelet 5-HT levels in patients with generalized anxiety disorder. Chinese Journal of Integrative Medicine.2007; 13 (4): 264-268

32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page