top of page

Fibromyalgi

Rundt 3 av 10 voksne (30 %) oppgir at de har langvarig (kronisk) smerte (1). Fibromyalgi er en tilstand med diffust utbredt smerte, samt en rekke uspesifikke symptomer med varighet i minst 3 måneder. Tilstanden utvikler seg over tid og finnes hos cirka tre prosent av befolkningen i Norge. Norge er blant de land som har høyest forekomst av fibromyalgi og det er flest kvinner som får diagnosen og andelen pasienter som faller ut av arbeidslivet på grunn av fibromyalgi er relativ stor.Noe av forklaringen av fibromyalgi er en forstyrrelse i sentralnervesystemets regulering av smerte. Mange som har fibromyalgi kan fortelle at de utviklet smertetilstanden etter langvarige ytre fysiske og psykiske påkjenninger.Diagnosen blir definert når flere av kriterier som er listet opp under varer over tid:


-- Utbredte muskelsmerter med varighet i minst 3 måneder.

- Humørsvingninger

- Indre frost

- Søvnforstyrrelser

- Hodepine

- Nummenhet

- Hovenhetsfølelse

- Synsforstyrrelser

- Opplevelse av å ha «klump» i halsen

- Forverring ved psykisk press/uro eller stress

- Øresus

- Munntørrhet

- Svimmelhet

- Kvalme.


Langvarige smerter kan få store psykiske følger. Smertene er gjerne fulgt av depresjon og kan blant annet bidra til symptomer som slitenhet, fordøyelsesproblemer og søvnforstyrrelser.


Behandling

I april 2021 ble NICE Guidelines for kroniske smerter oppdatert. Behandling av langvarig smerte er behandlingsrettet mot den primære sykdommen som gir smerte. Her kan pasienten bli anbefalt smertestillende legemidler (opioider og ikke-opioider), kirurgiske teknikker, fysioterapi, og psykologiske tilnærminger og mestringstrening (2, 3).

Det finnes også andre alternativer til smertelindring ved at kroppen stimuleres til å produsere smertestillende stoffer som er særdeles spesifikke. Disse gir smertelindring og velvære uten bivirkninger og kalles for endorfiner. Endorfinproduksjonen øker ved akutte smerter, men avtar igjen dersom smerten blir kronisk eller underbehandlet. Endorfiner frigjøres også under behandling med akupunktur. Endorfinene er en viktig «grunnsmøring» i lindring av smerter (4).


Muskelsmertene er det som dominerer hos denne pasientgruppen. Smertene er ofte på flere plasser men kan gjerne ha ulik intensitet eller kvalitet og variere i perioder. Hovedmålet under behandlingen er å få en viss kontroll på smertene slik at nivået ikke når slike høyder og at pasienten føler at de får mer kontroll over egen kropp samt at det da også er lettere å komme i gang med anbefalt treningsprogram, kostholdsråd og eventuelt andre rutiner som gagner denne pasientgruppen.


- Video av dry needling –

Cupping massasje er også et fint behandlingsalternativ til pasienter som har muskelsmerter. Dette er en massasjeform som raskt øker blodsirkulasjonen lokalt i vevet som igjen resulterer til mer bevegelighet og mindre smerter. Fordelen er også at en får behandlet et større område på kroppen på kortere tid, som er relevant siden fibromyalgipasienter ofte har

flere områder med smerte.

Vi som behandlere vil også vurdere hver enkelt pasient ut ifra dere symptomer og vil legge opp et behandlingsforløp med en eller flere behandlere. Målet med behandlingen her er at pasienten får mindre smerter slik at det er oppnåelig å starte med treningsøvelser. Dette vil gi pasienten en bedre kontroll over egen kropp og smerte og igjen ofte bedre livskvalitet. Andre symptomer blir selvfølgelig også vurdert under behandlingen.Hva kan en gjøre selv?

- Mange pasienter vi har innom opplever bedring ved å redusere sukker

- Mosjonere

- Rutiner på søvn
348 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page