top of page

Kjevesmerter

Smerter i ansiktet kommer ofte fra kjeveleddet. Smertene kan være lokale i leddet eller gi referert smerte til ansiktet, ørene, øynene og hodet. TMD som betyr temporomandibulær dysfunksjon er en samlebetegnelse som dekker akutt og kronisk smerte i tyggemuskulatur eller betennelse i kjeveleddet (1).

Symptomene opptrer ofte i to eller flere vev samtidig, enten i muskler, nerver, sener, leddbånd, bein, bindevev eller tenner.


Symptomene kan være:

- Problemer med å bite eller tygge

- Ømhet eller smerter i kjeven

- Klikkelyd/poppe eller knirkelyd når man åpner eller lukker munnen, redusert evne til å åpne eller lukke munnen

- Verkende smerte i ansiktet

- Svimmelhet

- Hodepine eller migrene (spesielt om morgenen)

- Nakke og skuldersmerter

- Øresmerter

- Hørselstap eller tinnitus.


TMD er vanlig og forekommer oftest hos personer i alderen mellom 20 og 40 år (2). Forekomsten av TMD er ikke kartlagt i Norge, men studier fra andre land rapporterer en forekomst på rundt 3 – 15 % (3).


Årsaker til problemer i kjeven kan være:

- Kjeveleddsartrose: Dette betyr slitasjeforandringer i kjeveleddet og da mest leddbusken. Denne slitasjen kan oppstå grunnet en overbelastning eller pga aldring. Her kan pasienten oppleve ugjevn bevegelse i kjeven ved gaping, lyder fra leddet når en beveger kjeven og flere føler seg stivere i kjeven.

- Kjevelåsning: Her kan muskulatur og ledd påvirke kjeven slik at personen opplever at de ikke klarer å gape. Ved engangstilfeller er dette ofte en reaksjon på en stressende periode. Blir dette gjentagende er det ofte andre årsaker som stram nakke og skuldermuskulatur eller låsning i de øverste leddene i nakken. Selv om det er en viss avstand mellom nakke og kjeve er nakke og skuldre sentrale komponenter i en kjevebehandling som dette. Mange opplever at dette oppstår relativt fort, en kan få hodepine, sterke kjevesmerter eller tannsmerter og betydelig nedsatt gapeevne.

- Diskusforskyvning: Dette oppstår når leddskiven mellom underkjeven og tinningbenet beveger seg ut av posisjon vil dette være en årsak til at kjeven vil lageklikkelyd. Ofte er det kjevemuskulatur som har blitt for stram og strukket leddskiven ut av stilling.

- Muskulære spenninger: her kan det være spenninger i form av stress som påvirker. Ikke uvanlig at en ubevisst biter tenner om natta. Spenningene i kjeven kan også føre til at en bruker nakke/skuldre litt feil og at det igjen påvirker kjeven som gjør at symptombildet går i sirkel.


Hva kan du selv gjøre:

- Tøyeøvelser eller avspennende øvelser for kroppen

- Smertestillende


Behandling:

Individuelt ut ifra bakenforliggende årsak. Dette vil din behandler hjelpe deg med å undersøke samt legge opp et behandlingsforslag som kan være aktuelt for deg. I mange tilfeller vil vi ofte kombinere med tøying, massasje, dry needling, akupunktur, manipulasjon eller mobilisering.

Din behandler vil også kunne veilede deg i øvelser for å forebygge plager i kjeve og nakke og skuldre. Biteskinne om natten kan være avlastende på kjeven. Noen tilfeller kan være aktuelle for kirurgi

(1) Zakrzewska JM. Facial pain: neurological and non-neurological. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:ii27-ii32 doi:10.1136/jnnp.72.suppl_2.ii27.

(2) NICE (2009) Interventional procedure overview of total prosthetic replacement of the temporomandibular joint (IP 419). National Institute for Health and Clinical Excellence. www.nice.org.uk

(3) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/om-tmd-definisjon-etiologi-symptomer-og-sykdomsbilde


168 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page